Bezpłatna wysyłka od 180 zł! sprawdź koszty wysyłki ›
Bezpieczeństwo Twoich transakcji gwarantuje protokół SSL
Kontakt telefoniczny: 792 761 374

Regulamin sklepu internetowego TravelCo.pl obowiązujący od 25.12.2014r.

Sklep internetowy travelco.pl funkcjonujący pod adresem www.travelco.pl jest prowadzony przez: S3G Karol Kłos z siedzibą w Warszawie, 02-800 Warszawa, ul. Czterech Wiatrów 21, zarejestrowanym przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy i wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 475954 i posiadającym numer  identyfikacyjny REGON: 141559583 oraz numer NIP: 812-163-50-90

Dane kontaktowe:

TravelCo.pl S3G Karol Kłos, ul. Czterech Wiatrów 21, 02-860 Warszawa

NIP: 812-163-50-90, REGON: 141559583

e-mail: sklep@travelco.pl

telefon: 792 761 374

Konto bankowe: mBank: 70114020040000310255342436

Słowniczek:

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną dokonująca zakupów lub korzystająca z niniejszego sklepu

Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w niniejszym sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)

Kupujący – zarówno Klient jak i Konsument

Konto Klienta – konto, które każdy kupujący może założyć w sklepie, dzięki któremu posiada dostęp do własnego panelu Klienta i historii zamówień

Koszyk – funkcjonalność sklepu internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie kodu rabatowego.

Karta produktu – strona w sklepie internetowym zawierająca informacje szczegółowe dotyczące pojedynczego produktu.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Z wyłączeniem sobót, niedziel oraz  dni ustawowo wolnych od pracy

Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim sklep dokona skompletowania i wysłania zamówienia oraz przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez kupującego formę dostawy .

Płatność on-line, płatność elektroniczna, szybki przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w sklepie form płatności elektronicznych. Podmiotami realizującymi płatności są podmioty zewnętrzne w stosunku do właściciela sklepu pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą. Operatorem serwisu Przelewy24.pl jest DialCom24 Sp. z o.o.  Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy


Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez kupującego w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie

Punkt Odbioru- punkt prowadzony przez TravelCo.pl., w którym można odebrać zamówienie złożone przez sklep

Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.)

Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

§ 1. Składanie i realizacja zamówień

1.            Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej  www.travelco.pl.

2.            Do korzystania ze sklepu oraz składania zamówień niezbędne jest posiadanie/korzystanie z komputera / tabletu / telefonu komórkowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, etc

3.            Zamówienia można składać bez konieczności rejestracji oraz bez konieczności zakładania konta klienta.

4.            Istnieje możliwość przyjęcia zamówień telefonicznie lub mailowo. W takich sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy na adres sklep@travelco.pl oraz przesłanie informacji koniecznych do realizacji zamówienia odnośnie zamawianych tytułów, ilości egzemplarzy, danych do wysyłki, imienia nazwiska, pełnego adresu wysyłki, numeru telefonu kontaktowego, ew. danych do faktury, formy płatności, sposobu dostawy, łącznej kwoty zamówienia z kosztami wysyłki

5.            W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien:

-  dokonać wyboru danego produktu lub danych produktów, które chce się nabyć oraz ich ilości, za pomocą kliknięcia w przycisk "dodaj do koszyka",

- kliknąć na przycisk „ przejdź do kasy” oraz na etapie finalizacji zamówienia :

-uzupełnić dane osobowe,

-uzupełnić dane do wysyłki jeśli są inne niż dane osobowe, oraz opcjonalnie dane do faktury VAT

- dokonać  wyboru formy płatności

-dokonać wyboru opcji dostawy lub też preferowanego punktu odbioru osobistego.

-potwierdzić zapoznanie się i akceptację regulaminu sklepu

-potwierdzić  wszystkich dane  i zamawiane produkty poprzez zatwierdzenie zamówienie wciskając przycisk złóż zamówienie

6.            Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Kupującego, stanowiącego potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

7.            Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (dalej: "Kodeks cywilny"), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Kupujący zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Kupujący  zostanie powiadomiony niezwłocznie mailowo lub telefonicznie o braku możliwości realizacji zamówienia w złożonym kształcie i ewentualnej propozycji dalszej realizacji zamówienia.

8.            W przypadku braku możliwości realizacji części złożonego zamówienia Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Kupujący ma następujące możliwości:

a.             częściowa realizacja - wybór przez Kupującego tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;

b.            anulowanie całości zamówienia;

9.            Jeśli Kupujący dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem - Sklep zwróci należność za całość zamówienia jeśli całe zamówienie zostanie anulowane lub za brakującą część zamówienia jeśli będzie miało być zrealizowane częściowo a jeśli została wybrana forma płatności: za pobraniem - płatne przy odbiorze kwota pobrania zostanie pomniejszona o wartość brakujących produktów

10.          W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Kupującego adres e-mail.

§ 2. Zmiany w zamówieniach.

1.            Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy ze sklepem

2.            Zmiany zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako dysponenta złożonego zamówienia. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez kontakt mailowy – z tego samego adresu emailowego oraz powołując się na numer złożonego zamówienia.

3.            Dokonywane przez Kupującego zmiany dotyczyć mogą następujących kwestii: ilości zamówionych artykułów, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności zostanie dokonany w terminie do 14 (czternaście) dni od dnia, w którym sklep otrzymał daną rezygnację. Wpłacone przez Klienta pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego została wykonana płatność lub na inny rachunek bankowy wskazany przez Klienta

§ 3. Ceny towarów.

1.            Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a.             podawane są w złotych polskich,

b.            zawierają podatek VAT,

c.             nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2.            Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3.            Koszty dostawy mogą zostać uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego  i określony w zamówieniu sposób. Koszty wysyłki są określone pod adresem: http://www.travelco.pl/dostawa

§ 4. Czas realizacji zamówienia.

1.            Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez Kupującego do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę - uwzględniane są tylko Dni Robocze. O realizacji zamówienia Kupujący jest każdorazowo informowany oddzielnym mailem. Analogicznie w przypadku wyboru jednego z punktów odbioru osobistego Kupujący jest informowany o fakcie przygotowania zamówienia do odbioru w preferowanym punkcie

2.            Na terytorium Polski zamówienie może być zrealizowane, w zależności od wyboru Kupującego:

d.            za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej

e.            w punkcie odbioru osobistego sklepu;

3.            Czas realizacji zamówienia w zależności od wybranej formy wysyłki są określone pod adresem: http://www.travelco.pl/dostawa

§ 5. Reklamacje.

1.            Uwagi Kupującego wynikające z nieprawidłowości odnoszących się do funkcjonowania sklepu prosimy zgłaszać pisemnie na adres email sklepu. Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon oraz rodzaj nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

2.            Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są towarami nowymi i oryginalnymi.

3.            Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupującemu przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Kupujący może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

4.            W celu rozpatrzenia reklamacji prosimy przesłać mailowe zgłoszenie faktu reklamacji na adres sklep@travelco.pl oraz o odesłanie towaru wraz z dowodem zakupu lub jego kopią i załączonym opisem reklamacji na adres:

Travelco.pl- Al Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa z adnotacją „reklamacja”. W Przypadku gdy odbiór zamówienia nastąpił w jednym z punktów odbiorów kupujący może go dostarczyć również do tego samego punktu odbioru

W celu zgłoszenia reklamacji Klient może skorzystać z formularza przygotowanego przez Sklep

5.            Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

6.            W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany towar, Sklep zwróci mu koszt nadania takiej przesyłki na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w ramach przesyłki ekonomicznej.

7.            Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wykona wskazane przez Klienta żądania zgodnie z przysługującymi mu prawami wymienionymi w niniejszym paragrafie, punkt 3.

8.            W razie odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

9.            Istnieje również możliwość zaoferowania przez Sklep innego towaru w zamian za towar reklamowany, w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, ale zgoda na jego wysłanie wymaga potwierdzenia przez Klienta w drodze e-mailowej przyjęcia takiej propozycji.

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy.

  1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, składając oświadczenie woli mailowo na adres sklep@travelco.pl lub pisemnie na adres sklepu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia:

a.             - odebrania towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią,

b.            - odebrania ostatniego towaru, w przypadku zamówień więcej niż jednego towaru dostarczanych partiami,

c.             - zawarcia umowy dla pozostałych umów.

2.            W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób zwrotu (dostarczenia) towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego kosztów, przekraczających koszty przesyłki ekonomicznej.

3.            Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać listownie w wersji papierowej wraz ze zwracanym towarem pod adres:

Travelco.pl- Al Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa z dopiskiem „zwrot.

4.            W przypadku zamówień odebranych i opłaconych w punkcie odbioru, zwrot towaru należy dokonać w  księgarni, której nastąpiło opłacenie i odebranie towaru.

5.            Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni

6.            Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktów.

7.            Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem, a następnie za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu mailowo (z tego samego adresu email co w złożonym zamówieniu) lub w przypadku odstąpienia od umowy poprzez wypełnienie formularza zwrotu w części obejmującej numer rachunku bankowego. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

§ 7. Dane osobowe

1.            Podawane przez Klienta dane (imię, nazwisko, adres, numer telefonu)  niezbędne do wysyłki zamówionych towarów umieszczane są w bazie Sklepu. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie Sklepu. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie są konieczne do realizacji przez Sklep zamówienia.

Zarówno przechowywanie, jak i przetwarzanie przez Sklep danych odbywa się w celu realizacji umowy sprzedaży Klientowi towarów. Klient we własnym zakresie jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych.

2.            Podawane przez Klienta dane niezbędne do zrealizowania wysyłki zamówienia, tj. adres, imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, mogą zostać przekazane Poczcie Polskiej, firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o., kurierowi realizującemu wysyłkę w imieniu Sklepu.

3.            Klient, dokonując zakupu w Sklepie, oddzielnie wyraża zgodę na wysyłanie za pomocą poczty e-mail informacji dotyczących oferty sklepu, ofert specjalnych – promocji, przecen (tzw. newsletter) i kodów rabatowych.

4.            W przypadku dokonywania przez Klienta płatności on-line, płatności kartą lub płatności elektronicznych za pośrednictwem  serwisu Przelewy24.pl  Klient upoważnia Sklep do przekazywania serwisowi Przelewy24.pl jego danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez ten serwis. Operatorem serwisu Przelewy24.pl jest DialCom24 Sp. z o.o. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

5.            Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

6.            Klient ma pełne prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich modyfikacji oraz żądania ich usunięcia z bazy Sklepu.

§8. Postanowienia końcowe

1.            Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 r .

2.            W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

3.            Żadne z postanowień regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem sklep deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu

4.            W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową Sklepu. Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze Sklepu może być utrudnione.

5.           W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia za wyjątkiem sytuacji, kiedy Kupujący uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego. Aktualnie obowiązujący regulamin dostępny jest pod adresem: https://www.travelco.pl/regulamin

6.            Kupujący posiada ponadto następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sklepem,

- Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy są wskazane na stronie http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).

7.            Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.

8.            Sklep  nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towarów wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.

Regulamin sklepu internetowego udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Pobierz.