Bezpłatna wysyłka od 180 zł! sprawdź koszty wysyłki ›
Bezpieczeństwo Twoich transakcji gwarantuje protokół SSL
Kontakt telefoniczny: 792 761 374

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której udzielimy.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

- Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (Dz.U. nr 144, poz. 1204) – do dnia 25.05.2018 r.,

- od 25 maja 2018 r.: art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.

ADMINISTRATOR DANYCH

Właścicielem i administratorem sklepu travelco.pl jest S3G Karol Kłos z siedzibą w Warszawie 02-011(travelco.pl), przy Aleje Jerozolimskie 107, NIP: 812-163-50-90, Regon 141559583.  Kontakt emailowy do sklepu: sklep@travelco.pl

CEL PRZETWARZANYCH DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • Założenia i zarządzania kontem klienta,
 • Zawierania transakcji / umowy,
 • Dokonywania płatności,
 • Realizacji zawartej transakcji / umowy w tym jej przygotowania i wysyłki,
 • Obsługi reklamacji,
 • Obsługi odstąpienia od umowy,
 • Obsługi zgłoszeń kierowanych do obsługi sklepu, w tym przez formularz kontaktowy
 • Kontaktowania się z klientem w celu realizacji zawartej Umowy lub w celu pomocy w złożeniu zamówienia

Dane klientów przetwarzane są również w celu:

 • Przygotowywania zeznań podatkowych i rachunkowych oraz innych nałożonych przez obowiązujące prawo;
 • Przygotowania oferty handlowej;
 • Przygotowania oferty marketingowej i lojalnościowej

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być powierzone:

 • Organom państwowym, organom ścigania i kontrolą skarbową
 • Dostawcom usług oferujących obsługę płatności online przy dokonywaniu przedpłat
 • Dostawcom usług kurierskich i pocztowych
 • dostawcom usług e-mail marketing w tym powiadomień sms o statusie realizacji zamówień
 • dostawcy  dostosowującemu sklep do obsługi i realizacji zamówień

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez :

 • czas realizacji Umowy oraz dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem Umowy;
 • czas wykonywania obowiązków wynikających z prawa;

Klient ma prawo wnieść sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych i zażądania ich usunięcia w dowolnym momencie.
W przypadku konkursów, programów lojalnościowych, akcji promocyjnych, w których udział jest dobrowolny, będą przetwarzane, przez okres trwania i wręczenia nagród, rozpatrywania ew. reklamacji. Dane będą archiwizowane przez okres, w którym Sklep Internetowy jest zobowiązany do przechowania danych w celu spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli przez organy publiczne.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są chronione przez sklep poprzez przestrzeganie procedur bezpieczeństwa. Ponadto dane osobowe są chronione przy pomocy technologii SSL.

PLIKI COOKIES

Sklep korzysta z plików cookies. Są to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Klienta. Klient ma możliwość odrzucenia, akceptacji plików cookies. Może je również wyczyścić (wykasować) z dysku komputera za pomocą opcji dostępnych w używanej przez niego przeglądarce internetowej.

Pliki te umożliwiają:

 • zapamiętanie danych logowania Klienta (dzięki czemu nie musi on za każdym razem wpisywać loginu i hasła) czy produktów dodanych do koszyka itp.,
 • dostosowanie zawartości sklepu do zainteresowań,
 • statystyk oglądalności podstron księgarni.

W sklepie wykorzystywane są Cookies sesyjne, które przechowywane są do czasu wylogowania z ze sklepu  lub zamknięcia przeglądarki, oraz Cookies stałe, przechowywane w urządzeniach, z których Klient korzysta przez określony czas lub do momentu ich usunięcia przez niego.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących tożsamość Klienta. Nie są również szkodliwe dla urządzenia, z którego korzysta, jak też nie zmieniają jego ustawień oraz ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Zawartość plików Cookie może odczytać jedynie serwer, który je utworzył.

Klient może w każdym momencie i samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te można zmienić w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Więcej informacji zawierają opcje ustawienia oprogramowania przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności księgarni internetowej.

PRAWA KLIENTÓW:

Każdy klient korzystający ze sklepu ma prawo:

 • do żądania dostępu do swoich informacji osobowych (tak zwany „wniosek osoby, której dane dotyczą, o udostępnienie danych”)
 • do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych,
 • do sprostowania lub do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • do odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • do sprzeciwu wobec  profilowania oraz do przenoszenia danych,
 • do otrzymania informacji o sprostowaniu, usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, przeniesieniu danych.

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

 

WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH, MODYFIKACJA PRAW DOT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Klient może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie ze swoimi prawami przesyłając informację pozwalającą na jego identyfikację oraz określającą ww. oczekiwania na adres email sklep@travelco.pl lub listownie na adres Travelco.pl  S3G Karol Kłos, al Jerozolimskie 107, 02-011Warszawa.

Sklep bez zbędnej zwłoki dokona modyfikacji lub usunięcia danych klienta oraz udzieli Klientowi informacji o działaniach podjętych w związku z otrzymanym żądaniem.

Polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku.
Polityka prywatności może ulegać zmianom przy czym wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej sklepu